Best Poppers Online


English Deutsch Niederländisch French Italiano


Privacyverklaring


Wij nemen de bescherming van uw privégegevens zeer serieus en gaan hier op een uiterst zorgvuldige manier mee om. Uiteraard is het voor ons heel belangrijk dat uw privacy wordt beschermd - zowel bij het bezoeken van onze webwinkel als bij de verzending van de artikelen. Het is in elk geval mogelijk om onze website gewoon te bezoeken zonder persoonlijke informatie prijs te geven. Het is echter bij bestellingen, contact en aanmelding voor (dan wel afmelding van) de nieuwsbrief noodzakelijk dat u bepaalde gegevens met ons deelt. Hieronder leggen we uit op welke manier wij met uw persoonlijke informatie omgaan.


Verzamelen, verwerken en gebruik van privégegevens
Om u een zo vlot en aangenaam mogelijke winkelervaring te bieden en uw verzending zo vlug mogelijk op de post te doen, hebben we uw naam, adres en telefoonnummer nodig - dit echter uitsluitend in het geval van daadwerkelijke verzending! Tijdens de orderverwerking gebruiken we slechts uw e-mailadres voor communicatie, bijvoorbeeld voor het toesturen van een verzendingsbevestiging of voor mogelijke vragen die we hebben met betrekking tot uw bestelling.

Informatiewetgeving
Volgens de bondswet heeft u er recht op door aanvraag te weten te komen welke gegevens van u bij ons bekend zijn, aan deze aanvraag zijn uiteraard geen kosten verbonden. U heeft er ook recht op deze informatie te laten aanpassen, blokkeren en/of wissen. In dat geval is het belangrijk dat u zich, indien u ons per e-mail, fax of post aanschrijft, duidelijk identificeert, zodat er geen gevaar bestaat dat we uw gegevens aan derden doorgeven.

Cookies
Wij gebruiken cookies om uw winkelervaring zo aangenaam mogelijk te maken. Cookies zijn kleine informatie-eenheden die door uw webbrowser worden opgeslagen om bepaalde instellingen (zoals bijvoorbeeld de inhoud van uw winkelmandje of de totale kosten van uw aankopen) op te slaan. Privégegevens worden niet in deze cookies bewaard. Met betrekking tot onze site zijn twee soorten cookies van belang: zogenaamde session cookies, die worden verwijderd zodra u onze website verlaat en langetermijncookies, die voor een langere periode worden bewaard en zichzelf deleten na verloop van tijd. U kunt uw browser zó instellen, dat u wordt geïnformeerd over het opslaan van cookies en dus zelf kunt besluiten of u bepaalde cookies al dan niet wilt accepteren. Ook kunt u bepalen het accepteren van cookies gedeeltelijk of volledig uit te schakelen. In het laatste geval kan het echter voorkomen dat onze site iets lastiger te besurfen is.

Datatransmissie via SSL
Voor maximale veiligheid passen we op uw privégegevens de beste en modernste versleutelingstechnologie toe. SSL (Secure Socket Layer) met veilige versleuteling garandeert dat al uw persoonlijke informatie reeds op uw computer wordt versleuteld nog voordat deze wordt verstuurd. De communicatie tussen uw browser en onze server (of de voor afhandeling van uw betaling verantwoordelijke servers) is beveiligd en kan niet door derden worden meegelezen.

Met betrekking tot Facebook
Op onze website bevinden zich plugins van het sociale netwerk Facebook (Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA). Deze plugins herkent u aan het Facebook-logo of de Like-knop. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Wanneer u op onze site bent, wordt via dergelijke plugins een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server gemaakt, waardoor Facebook ervan op de hoogte wordt gesteld dat u met uw IP-adres onze website heeft bezocht - indien u de Like-knop indrukt terwijl u op Facebook bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze site met uw Facebook-profiel verlinken, waardoor Facebook uw bezoek aan onze website aan uw profiel kan koppelen. Wij willen u er op attent maken dat wij als aanbieder van onze site geen toegang hebben tot de naar Facebook verstuurde of de door Facebook gebruikte gegevens. Meer informatie over dit alles vindt u in de privacyverklaring van Facebook: http://nl-nl.facebook.com/policy.php. Indien u niet wilt dat Facebook een verbinding legt tussen uw bezoek aan onze website en uw Facebook-profiel, zorgt u er dan voor dat u, wanneer u onze site bezoekt, bij Facebook bent uitgelogd.

Met betrekking tot Google Analytics
Deze website gebruikt functies van Google Analytics (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics maakt gebruik van cookies, kleine informatie-eenheden die op uw computer worden opgeslagen om een analyse van de manier waarop u onze site gebruikt mogelijk te maken. De door deze cookies opgeslagen gegevens worden meestal aan een Google-server in de Verenigde Staten gestuurd om daar te worden opgeslagen. Indien u echter tijdens uw bezoek aan onze website gebruikt maakt van IP-anonymisering, dan wordt uw IP-adres afgekort alvorens het wordt prijsgegeven aan andere Staten van de EER. In dergelijke gevallen komt uw volledige IP-adres alleen bij hoge uitzondering in de Verenigde Staten terecht (alvorens het aldaar alsnog wordt afgekort). In opdracht van de exploitant van deze site gebruikt Google de verzamelde informatie om te analyseren hoe u onze website gebruikt, om reports over uw activiteiten op onze site samen te stellen en om de exploitant andere, met gebruik van de website en/of het internet verbonden diensten aan te bieden. Het door uw browser aan Google Analytics doorgegeven IP-adres wordt niet aan andere gegevens gekoppeld. U kunt het opslaan van cookies verhinderen middels bepaalde browserinstellingen - wij willen u er echter wel op wijzen dat het op deze manier slecht, zo niet onmogelijk wordt om goed van bepaalde functies van onze site gebruik te maken. Mocht u het opslaan van cookies toch willen verhinderen, dan kunt u de daarvoor benodigde browserplugin downloaden en installeren middels volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl - zo kunt verhinderen dat door cookies verzamelde informatie met betrekking tot zowel het gebruik van onze website door u als uw privégegevens (inclusief IP-adres) wordt doorgegeven aan en verwerkt door Google Analytics.

Met betrekking tot Google+1
Middels de +1-knop gebruikt onze site functies van Google+1 (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA), die ondere andere goed zijn voor het wereldwijd ter beschikking stellen van bepaalde gegevens en het ontvangen van gepersonaliseerde informatie van Google en onze partners. Google slaat zowel door u gemaakte +1-beoordelingen van onze producten als gegevens over door u aangeklikte +1-producten op. Uw +1 kan samen met uw profielnaam en -foto in Google-diensten worden gebruikt, bijvoorbeeld als treffer in de Google-zoekmachine, bij uw Google-profiel of op andere plekken op het internet, zoals op sommige websites en in bepaalde advertenties. Om de Google+1-knop te gebruiken heeft u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig, dat in elk geval de voor uw profiel gekozen naam moet bevatten - deze naam wordt in alle Google-diensten gebruikt. In bepaalde gevallen kan deze naam de naam vervangen, die u bij het delen van informatie via uw Google-profiel heeft gebruikt. De identiteit van uw Google-profiel kan worden getoond aan gebruikers die over uw e-mailadres of andere gegevens van u beschikken. Behalve voor reeds genoemde doeleinden wordt de door u aangeboden informatie gebruikt volgens de regels van de privacyverklaring van Google. Het is mogelijk dat Google statistieken met betrekking tot +1-gebruikersactiviteiten samenstelt, openbaar maakt en/of doorstuurt aan gebruikers en partners zoals uitgevers, adverteerders en/of gelieerde sites.

Met betrekking tot Twitter
In deze website zijn functies verwerkt van Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103). Door gebruik van de Twitter Re-Tweet-functie worden de door u bezochte sites aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers openbaar gemaakt - ook worden gegevens aan Twitter doorgestuurd. Wij willen u erop attent maken dat wij als aanbieder van deze website niet op de hoogte worden gesteld van welke informatie aan Twitter wordt doorgegeven en hoe deze gegevens worden gebruikt. Meer informatie over dit alles vindt u in de privacyverklaring van Twitter: http://twitter.com/privacy. Bovendien kunt u de privacyinstellingen van uw Twitter-account aanpassen via de volgende link: http://twitter.com/account/settings.

Colofon:


Contact:
Mail: contact@skylinegmbh.com


Nieuwsbriefafmelding:
Gebruikers die onze nieuwsbrief of ander reclamemateriaal niet meer willen ontvangen, hoeven alleen maar op de link "afmelden nieuwsbrief" te klikken - deze bevindt zich in alle door ons verstuurde e-mails.Terug